Ким бути?

Ким бути?
Сама важлива професія - бути людиною

І знову про професії … На мій погляд,  наразі це найгостріша та найважливіша тема як у випускників так і у їхніх батьків. Розгубленість... Вагання... Куди піти? Що обрати?

Ця стаття розрахована найперше на тих читачів, які ну зовсім не знають в яку сторону їм податися або ж сумніваються в тому, що обрали.  Давайте спробуємо розібратися, чого ж ми хочемо насправді в цьому житті, в якій професії ми будемо відчувати себе комфортно?

А допоможе нам тест професійного спрямування Е.Клімова, який наведений нижче, але спочатку трохи теорії.  Далі ... 

Усі професії, залежно від особливостей основного предмету праці, можна поділити на 5 типів:

1.     «Людина – людина»

Головний предмет праці - люди.

Професії: лікар, учитель, психолог, перукар, екскурсовод, менеджер, керівник художнього колективу тощо.

Серед цього типу професій можна виділити:

-        професії, пов'язані з навчанням і вихованням людей, організацією дитячих колективів;

-        професії, пов'язані з управлінням виробництвом, керівництвом людьми, колективами;

-        професії, пов'язані з побутовим, торговим обслуговуванням;

-        професії, пов'язані з інформаційним обслуговуванням;

-        професії, пов'язані з інформаційно-художнім обслуговуванням людей та керівництвом художніми колективами;

-        професії, пов'язані з медичним обслуговуванням.

Для успішної роботи за професіями цього типу потрібно навчитися встановлювати і підтримувати контакти з людьми, розуміти людей, розбиратися у їхніх особливостях, а також опанувати знаннями у відповідній області виробництва, науки, мистецтва.

Короткий перелік якостей, які дуже важливі в роботі:

-        стійкий гарний настрій у процесі роботи з людьми;

-        потреба в спілкуванні;

-        здатність розуміти наміри, помисли, настрої людей;

-        уміння швидко розбиратися у взаєминах людей;

-        уміння знаходити спільну мову з різними людьми.

2.      «Людинатехніка»

Головний предмет праці - технічні об'єкти (машини, механізми), матеріали, види енергії.

Професії: прохідник, столяр, технік-металург, інженер-механік, архітектор, електромонтажник, радіомеханік, будівельник, складальник комп'ютерів, спеціаліст з телекомунікацій тощо.

Праця робітників тут спрямована не тільки на техніку, але і на провідний предмет професійної уваги - область технічних об'єктів та їх властивостей.

Серед професій типу "людина - техніка" можна виділити:

-        професії із добування, обробки ґрунтів, гірських порід;

-        професії з обробки і використання неметалічних промислових матеріалів, виробів, напівфабрикатів;

-        професії з виробництва і обробки металу, механічного складання, монтажу машин, приладів;

-        професії з ремонту, наладки, обслуговування технологічних машин, установок, транспортних засобів;

-        професії з монтажу, ремонту будівель, споруд, конструкцій;

-        професії зі складання, монтажу електрообладнання, приладів, апаратів;

-        професії з ремонту, наладки, обслуговування електрообладнання, приладів, апаратів;

-        професії, пов'язані із застосуванням підйомних, транспортних засобів, керування ними;

-        професії із переробки продуктів сільського господарства.

При обробці, перетворенні, переміщенні чи оцінці технічних об'єктів від працівника необхідні точність, визначеність дій. Оскільки технічні об'єкти практично завжди створюються самою людиною, в світі техніки є особливо широкі можливості для новаторства, вигадки, технічної творчості. Разом з творчим підходом до справи в області техніки від людини вимагається висока виконавча дисципліна.

3.      «Людиназнакова система»

Головний предмет праці - умовні знаки, цифри, коди, природні чи штучні мови.

Професії: перекладач, кресляр, інженер, топограф, секретар-друкарка, програміст тощо.

Серед професій типу "людина - знакова система" є:

-        професії, пов'язані з оформленням документів, діловодством, аналізом текстів чи їх перетворенням, перекодуванням;

-        професії, предметом праці в яких є числа, кількісні співвідношення;

-        професії, пов'язані з обробкою інформації у вигляді системи умовних знаків, схематичних зображень об'єктів.

Щоб успішно працювати за професією, потрібні особливі здібності подумки занурюватися у світ, здавалося б, сухих позначень, відволікатися від власне предметних властивостей довколишнього світу і зосереджуватися на відомостях, які несуть у собі ті чи інші знаки. При обробці інформації у вигляді умовних знаків виникають завдання контролю, перевірки, обліку, обробки відомостей, а також створення нових знаків, знакових систем.

4.      «Людинахудожній образ»

Головний предмет праці - художній образ, способи його створення.

Професії: артист, художник, музикант, дизайнер, різьбяр, літературний працівник.

Професії типу "людина - художній образ" включають:

-        професії, пов'язані з образотворчою діяльністю;

-        професії, пов'язані з музичною діяльністю;

-        професії, пов'язані з літературно-художньою діяльністю;

-        професії, пов'язані з акторсько-сценічною діяльністю.

Одна з особливостей професій типу "людина - художній образ" полягає в тому, що значна частина трудових витрат залишається прихованою від стороннього спостерігача. Більше того, нерідко докладаються спеціальні зусилля для створення ефекту легкості, невимушеності кінцевого результату праці.

5.      «Людинаприрода»

 Професії: насіннєзнавець, майстер-тваринник, зоотехнік, агроном, кінолог, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, ветеринар тощо.

Серед професій типу "людина - природа" можна виділити професії, предмет праці яких: рослинні організми, тваринні організми, мікроорганізми.

Це професії, пов'язані з сільським господарством, харчовою промисловістю, медициною і науковими дослідженнями (біологія, географія). Певний інтерес до природи (не основний) повинні мати психолог, менеджер з туризму і готельного бізнесу.

Наведений поділ не означає, що праця людини спрямована тільки на згадані вище предмети. Рослинники, наприклад, працюють у колективі, використовують різноманітну техніку, займаються питаннями економічної оцінки своєї праці. Але все таки головний предмет уваги і турбот рослинників - рослини та їх середовище існування.

При виборі професії цього типу важливо розібратися, як саме ви ставитеся до природи: як до місця для відпочинку чи як до майстерні, де ви збираєтеся віддавати всі сили виробництву.

Особливість біологічних об'єктів праці полягає в тому, що вони складні, мінливі (за своїми внутрішніми законами), нестандартні. І рослини, і тварини, і мікроорганізми живуть, ростуть, розвиваються, а також хворіють, гинуть. Працівникові потрібно не просто дуже багато знати про живі організми, але передбачати можливі зміни у них, які часом незворотні. Від людини потребується ініціатива та самостійність у вирішенні конкретних трудових завдань, дбайливість і далекоглядність.

Е.А. Клімов розробив спеціальний тест професійної спрямованості. Виконання цього тесту допоможе Вам зорієнтуватися у власних інтересах і схильностях, а також дасть більш змістовну і конкретну відповідь на запитання «Ким бути?»

Пройти тест можна тут.

 

К. Вольная

Залишайте коментарі! Мені надзвичайно важлива саме Ваша думка!

Write a comment

Comments: 0

Кнопка сайту

Моя правда - комп'ютери і не тільки

<a href="http://mykit.jimdo.com/" target=_blank><img src="http://u.jimdo.com/www54/o/s174e7a2e65579768/img/i80619ee0bc08d65e/1354027211/std/image.gif" border="0" title="Моя правда - комп'ютери і не тільки" width="120" height="50"></a>

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»
Счетчик PR-CY.Rank
Проверить тИЦ и PR
Яндекс.Метрика